NASTĘPNE PROGRAMY:

1. ___________

 

2. mk 8:00 Msza Święta - Ks. Karol Stehlin

 

3. 8:00 - Msza Święta Wszechczasów św. Piusa V Ks. Karol Stehlin FSSPX

 

4. Anima Christi

 

5. Alleluja Niedziela Wielkanocna

 

6. Chrystus zmartwychwstan jest - podkład muzyczny